Chi tiết tin - Xã Hướng Hiệp - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 23
  • Tổng truy cập 12.862

UBND tỉnh Quảng Trị vừa Ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, TP và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.

9:22, Thứ Ba, 11-7-2023

Ngày 23/6, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 1325/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, TP và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Bộ chỉ số CCHC được chia ra 7 lĩnh vực, các tiêu chí và tiêu chí thành phần. Trong đó, 7 lĩnh vực có điểm tối đa là 100 điểm, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (19,5 điểm); Cải cách thể chế (11,5 điểm); Cải cách thủ tục hành chính (24 điểm); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (10 điểm); Cải cách chế độ công vụ (12,5 điểm); Thực hiện cải cách tài chính công (10,5 điểm); Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số (12 điểm).

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù, một số cơ quan, đơn vị không có một số nhiệm vụ (tại một số tiêu chí, tiêu chí thành phần) trong bộ chỉ số nên tổng số điểm tối đa tất cả các tiêu chí của các cơ quan, đơn vị này nhỏ hơn tổng điểm tối đa.

Do đó, Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ % giữa “Tổng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa”. Trong đó, cơ quan, đơn vị xếp loại tốt khi có điểm đạt từ 80% trở lên tổng điểm tối đa; tương tự, đạt từ 70% đến dưới 80% tổng điểm tối đa xếp loại khá; đạt từ 60% đến dưới 70% tổng điểm tối đa xếp loại trung bình và đạt được dưới 60% tổng điểm tối đa xếp loại thấp.

Việc đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 6 tháng đầu năm sẽ do Chủ tịch Hội đồng thẩm định thông báo kết quả chậm nhất vào ngày 5/7 hàng năm; việc đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm sẽ do UBND tỉnh xem xét và ban hành quyết định kết quả chậm nhất vào ngày 31/12 hàng năm.

Các tin khác