Chi tiết tin - Xã Hướng Hiệp - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 39
  • Tổng truy cập 12.878

Kết quả đạt được của công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

9:47, Thứ Tư, 12-7-2023

- Công tác tuyên truyền về CCHC

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã tổ chức tuyên truyền CCHC chủ yếu là phát trên loa truyền thanh, qua hệ thống zalo nhóm xã Hướng Hiệp, trên facebook của Đoàn thanh niên và lồng ghép trong các buổi họp thôn, trên trang thông tin điện tử của xã. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cách nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, các văn bản của cấp trên, các thủ tục hành chính cấp xã, thủ tục liên thông.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã.

 

Việc áp dụng các thủ tục hành chính đã được thực hiện đúng quy định. Qua rà soát đã rà soát lại số lượng với 147 thủ tục hành chính. Trong đó, lĩnh vực Tư pháp (44 thủ tục); lĩnh vực lao động thương binh xã hội (49 thủ tục); lĩnh vực địa chính xây dựng (20 thủ tục); lĩnh vực văn phòng (9 thủ tục), lĩnh vực văn hóa thông tin (25 thủ tục). Trong đó, có một số thủ tục được thực hiện thường xuyên như lĩnh vực tư pháp (đăng ký khai sinh, đăng ký khai sinh lại, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân), lĩnh vực ĐC-NN, VHXH.

Việc công khai các thủ tục hành chính chỉ được thực hiện bằng hình thức lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, niêm yết tại trụ sở UBND xã. Bên cạnh đó, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của xã và thông báo rộng rãi cho 07 thôn trên địa bàn việc thu phí và lệ phí trên địa bàn theo hướng dẫn của cấp trên.

Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông: Bộ phận một cửa được kiện toàn tại Quyết định 88/QĐ-UBND, ngày 6/7/2022 với 7 công chức. Trong đó, tại Bộ phận một cửa bố trí được 05 công chức: Văn phòng thống kê, Tư pháp hộ tịch, Địa chính xây dựng, văn hóa xã hội, văn hóa thông tin và 01 cán bộ văn thư (không chuyên trách). Trong đó văn phòng thống kê làm trưởng bộ phận.

 - Diện tích phòng cơ chế 01 cửa hiện tại là 55 m2, được trang bị 05 máy vi tính và 05 máy in, 03 máy scan.

- Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trong 6 tháng đầu năm 2023 UBND xã đã giải quyết 1033 hồ sơ. Trong đó, trả trước hạn là: 1023 hồ sơ, đúng hạn: 02 hồ sơ; quá hạn: 08 hồ sơ. Cụ thể như sau:

+ Bảo trợ xã hội: 93 hồ sơ

+ Chứng thực: 812 hồ sơ

+ Hộ tịch: 121 hồ sơ

+ Người có công: 5 hồ sơ

+ Đất đai: 2 hồ sơ

- Kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3 và mức độ 4:  Tổng số hồ sơ giải quyết là 514 hồ sơ/1033 đạt 49,8%.

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ là 1033 hồ sơ, Tổng số hồ sơ tiếp nhận có quy định nghĩa vụ tài chính là 921 hồ sơ; Tổng số hồ sơ thanh toán trực tuyến qua Cổng DVC QG là 129 hồ sơ đạt 14%; Tổng số hồ sơ có phát hành BLĐT trên MCĐT là 908 đạt 98,6%.

- Số hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ là 621 hồ sơ/1033 hồ sơ đạt 60,12%;  Số hồ sơ có số hoá kết quả là 1031 hồ sơ/1033 hồ sơ đạt 99,9%.

- 100% số thủ tục hành chính (trên mỗi lĩnh vực) được giải quyết theo cơ chế một cửa, 100% hồ sơ trễ hẹn có phiếu xin lỗi và công khai đúng quy định.

- Tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức: Tổng số CBCC của xã là 19 người và đăng ký 03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 16 lao động tiên tiến. Các chế độ chính sách đối với CBCC luôn được đảm bảo, đặc biệt luôn khen thưởng kịp thời cho CBCCkhi đạt thành tích xuất sắc.

- Tình hình và kết quả triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Chất lượng cán bộ: 100% cán bộ công chức xã đạt chuẩn theo quy định. Trong đó, 100% công chức đạt chuẩn, 100% cán bộ đạt chuẩn theo quy định. 100% cán bộ công chức xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn do cấp trên tổ chức cũng như tạo mọi điều kiện cho CBCC tham gia các lớp học tự túc như: đại học, sau đại học.

- Trong 6 tháng đầu năm, xã được cấp trên điều động về xã 01 phó bí thư thường trực, luân chuyển 01 địa chính xây dựng từ xã Hướng Hiệp về xã Cam Nghĩa, nâng lương trước thời hạn 9 tháng cho 01 công chức.

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND xã: tại trụ sở UBND xã có 01 máy photocopy, 14 máy tính bàn, 17 máy in và 10 máy laptop được kết nối intenet có có ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, các ban ngành, đoàn thể trong cơ quan đều sử dụng mạng nội bộ (kết nối mạng Lan) trong trao đổi công việc. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trao đổi trong công việc đạt khoảng 100%. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc đã tạo được sự chủ động trong công việc của cán bộ, công chức, rút ngắn thời gian và giảm nguồn kinh phí trong thực thi công vụ.

Các tin khác